En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Renovera Lägenheten

Det dyker upp tillfällen då vi vill förbättra vårt boende, t ex genom att renovera vår lägenhet. Gällande regler för ROT-avdrag innebär att renovering numera kan ske till en lägre kostnad än tidigare.

  1. Meddela i förväg vad som planeras, senast två veckor före byggstart, genom att fylla i blanketten, ”Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet”>>> Blanketten kan fyllas i direkt på din dator. Underteckna och lägg den därefter i expeditionens brevlåda på Docentbacken 9. Blanketten kan även erhållas hos expeditionen för att fyllas i manuellt. Det är särskilt viktigt med denna rutin inför renovering av badrum, duschrum eller andra våtutrymmen, varvid samråd i förväg alltid skall ske med föreningens tekniske förvaltare eller annan person som föreningen anvisar.
  2. Information sätts upp i hiss i trappuppgångar där lägenheter kan bli störda. Ange anledning till störningar och när de beräknas pågå.
  3. Respektera regler om tider för störande arbeten: vardagar tidigast från 07.00, senast till 20.00, lördagar 09.00–16.00, och söndagar inte alls. Byggentreprenör förväntas tillämpa sedvanliga arbetstider måndag till fredag.
  4. Om vattnet måste stängas av ska avstängning utföras av föreningens fastighetsskötare och annonseras i berörda portar.
  5. Byggavfall, inklusive kasserade spisar, kyl-/frysskåp, etc. får inte lämnas i föreningens grovsoprum. Dylikt ska av brh/entreprenören skyndsamt borttransporteras till återvinnings-anläggning. Detta gäller dessutom allt el-avfall (TV, radio, datautrustning etc.) och möbler.
  6. Se vår information om inre underhåll. Ladda hem här >>

Respektera regler om tider för störande arbeten:

Dag Tid
Vardagar
Senast till kl 20:00
Lördag
09:00 - 16: 00
Söndagar
Inte alls

Byggentreprenör

Anlitar du en byggentreprenör räknar vi med att hon/han tillämpar sedvanlig arbetstid måndag-fredag.

Råd vid anlitande av entreprenörer

Läs mer här >>