En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Avgifts- och hyresfrågor

Simpleko AB
Box 307
751 05 Uppsala
Gå in på Simplekos hemsida för att logga in i deras portal (https://www.simpleko.se/kontakt/) om du har hyresfrågor.
Telefon: 018- 66 01 60
Simpleko handlägger frågor gällande:
Debitering av månadsavgift, garagehyra, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift, påminnelseavgift och eventuella inkassoärenden.

Ärenden gällande garageplats:
Meddela via garage@naturvetaren.se med uppgift om namn, telefonnr och önskemål, så kontaktar vid dig.