En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Lekplatserna

Vi har två lekplatser på föreningens mark, dels en som ligger insprängd i grönskan mellan lilla och stora huset, dels en i soligt läge högst upp på krönet på trädgårdssidan av det stora huset. Upprustningen och förnyelsen av föreningens lekplatser genomfördes 2007 samt 2019.

Lekplatserna är utrustade med sittbänkar och bord och fungerar som naturliga träffpunkter för föreningens allt fler barnfamiljer. Det finns även en större kommunal lekplats på norrsidan av Docentbacken, i dalgången ned mot båtplatsen.

Den nedre lekplatsen, som är till för de lite större barnen, är utrustad med sandlåda, gungor och klättervägg. Den övre lekplatsen, som är utrustad för de mindre barnen, har en stor sandlåda, ett lekhus och tre gunghästar. Lekplatsutrustningen har planerats i samråd med småbarnsföräldrar i föreningen och byggts enligt de regler som gäller för lekplatser.

Lekplatserna besiktigas årligen av certifierad besiktningsman.

Har du frågor om lekplatserna? Kontakta då Cecilia Ternow via cecilia.ternow@hsb.se