En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Vår Historia

Brf Naturvetaren består av två bostadshus av sten. Hus A ligger på Docentbacken 3 till 15. Byggnaden är långsmal och belägen i en sluttning. Den inrymmer som mest nio våningar, varav tre till större delen består av garage. Hus B, Docentbacken 1 (A och B) är ett punkthus med fem våningar ovanför bottenvåningen samt ett källarplan.

Fastigheten ligger i anslutning till universitetsområdet i Frescati på Norra Djurgården. Området ägdes ursprungligen av staten och överläts 1964 till fastighetsbyggnadsbolaget AB Råckstahus. De byggnader som företaget åtog sig att bygga ingick som ett led i uppförandet av universitetsområdet och skulle i första hand tillgodose universitetets behov av bostäder åt dess tjänstemän.

Fastigheten hade tidigare ett tämligen stort inslag av boende anställda vid universitetet eller andra högskolor. Genom åren har detta tunnats ut, inte minst efter omvandlingen till bostadsrättsförening. I dag har husen en mycket stor andel boende utan anknytning till universitetet. Fastigheten har idag helt karaktären av en privat bostadsrättsförening och har inget inslag av studentbostäder, vilket är en ganska vanlig missuppfattning.

Husen projekterades under år 1966 och byggdes åren 1968/69.

Fastigheten är ritad av arkitekt Paul Hedqvist (1895-1977). Hedqvist var en utpräglad och inflytelserik modernist med omfattande verksamhet främst i Stockholm. Han var en framstående skolarkitekt och professor vid Kungliga Konsthögskolan 1938-48. Han hade tidigare anställningar hos de mycket kända arkitekterna Ragnar Östberg och Cyrillus Johansson. Av Hedqvists verk kan nämnas: Katarina Real, Polhemsgymnasiet, Västerbron, Tranebergsbron, radhus vid Ålstensgatan (”Per Albinhusen”), Vanadisbadet och Bromma flygplats.