En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Pantsättning

Handlingar rörande pantsättning skickas direkt till:
RB Fastighetsägare AB
Box 307    
751 05 Uppsala  

Meddela detta till din bank i samband med ny- och avregistrering av pantärenden!
Vid nyteckning debiterar Riksbyggen en pantsättningsavgift som uppgår till 1 % av det aktuella prisbasbeloppet.