En Bostadsrättsförening i världens första Nationalstadspark. www.nationalstadsparken.se "Att bo här är som att bo på landet fast mitt i stan..."

Aktuell kontaktinformation

Kontaktblad för utskrift

Här kan du hämta ett kontaktblad för utskrift. Läs här >>

Föreningen

Postadress: Brf Naturvetaren1, Docentbacken 9 n.b., 114 18 Stockholm
Expeditionen: Docentbacken 9 n.b.
E-postadress: brf@naturvetaren.se
Hemsida: naturvetaren.se
Namnlöst dokument

Felanmälan

Akuta fel:

TYP Firma Telefon Tid
Hissar

AMSLER HISS

08-55643300
 
Kontorstid
08-7468025
 
Övrig tid
Garageportar

Hörmann


 
Vardagar 7.00 - 16.30

 
Övrig tid
Kabel-TV/Bredband
Telenor 020-222 222 8.00 - 22.00
För information vid El-avbrott
Fortum 020-44 11 00  
Övriga akuta fel
HSB 010-442 11 00 Vardagar 8–16.30, Torsdag 8-18
Jour 08-695 00 00 Övrig tid

All övrig felanmälan

Bredband/Kabel-TV/IP-telefoni support

För support och felanmälan rörande bredband, kabel-TV eller IP-telefoni, kontakta Telenor på telefon 020-222 222. Information finns även på Telenors hemsida https://www.telenor.se/kundservice/.
Länk till driftstörningar. https://www.telenor.se/kundservice/fast-bredband/felsokning/driftstorning/

E-post

Om du vill registrera en egen e-postadress hos Naturvetaren, mejla till webmaster@naturvetaren.se.
Har du glömt lösenord eller blivit fel på din "naturvetaren.se" adress. Kontakta webmaster@naturvetaren.se.

Avgifts- och hyresdebiteringar

RB Fastighetsägare AB, Hyresavdelningen, Box 307, 751 05 Uppsala

Tel. 018- 66 01 60, brf@simpleko.se

Riksbyggen handlägger avgifts- och hyresavier, autogiro, garagehyra, kontrolluppgifter lägenhetsförsäljning, avgift för överlåtelse och andrahandsuthyrning, pantsättningsavgift, påminnelseavgift och eventuella inkassoärenden. (Hyresavtal gällande garageplatser, se nedan.)

Fakturaadress
Brf Naturvetaren 1, Fastighet 462100
Box 1004
831 29 Östersund

Pantsättningar

Handlingar rörande pantsättning skickas direkt till:

RB Fastighetsägare AB, Box 307, 751 05 Uppsala

Riksbyggen debiterar vid nyteckningar en pantsättningsavgift som uppgår till 1 % av det aktuella prisbasbeloppet.

Kom ihåg att meddela din bank i samband med ny- och avregistrering av pantärenden!

Andrahandsuthyrning

… kan vid beaktansvärda skäl beviljas för begränsad tidsperiod. Ansökan sker på blankett som finns på www.naturvetaren.se under rubrik ”Bostadsrättshavaren – Andrahandsuthyrning”, eller kan erhållas på expeditionen.

Sälja lägenheten

Meddela via brf@naturvetaren.se, eller lägg ett meddelande i expeditionens brevlåda, om tidpunkt för försäljningen och vilken mäklare som har erhållit ditt säljuppdrag. Uppgifter om lägenhetens andelstal, m.m. som mäklaren behöver inför försäljningen skall inhämtas hos Riksbyggen, tfn 018-66 01 94. Mäklaren sänder köpekontraktet till föreningen för prövning om den angivne köparen kan godkännas som medlem. Föreningen sänder sitt godkännande om medlemskap etc. till mäklaren samt till Riksbyggen, som registrerar ägarebytet.

Riksbyggen debiterar den nye ägaren en överlåtelseavgift som uppgår till 2,5 % av det aktuella prisbasbeloppet.

Garageplatser

Ärenden gällande hyra av garageplats respektive uppsägning av kontrakt. Meddela via garage@naturvetaren.se, eller lägg ett meddelande i expeditionens brevlåda, med uppgift om ditt namn, lägenhetsnummer och telefonnummer samt önskemål, så kontaktar vi dig.

Renoveringsarbeten i lägenhet

Meddela i förväg vad som planeras genom att fylla i blanketten ”Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet”. Detta är särskilt viktigt inför renovering av badrum, duschrum eller andra våtutrymmen, varvid samråd i förväg skall ske med föreningens tekniske förvaltare eller annan person anvisad av föreningen. Blanketten kan man få på föreningens expedition eller ladda ned på vår hemsida www.naturvetaren.se under rubrik ”Bostadsrättshavaren – Renovera lägenheten”, där man även finner information om i övrigt gällande regler för renoveringsarbeten.

Grovsopor

Föreningens grovsoprum, intill nedre garageporten är nu stängt inför garagerenoveringen.

För information om övriga återvinningscentraler eller Miljöbuss gå in på http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/har-lamnar-du-dina-sopor/privatkund